Due Diligence

EWEA / WIND EUROPE Due Diligence

EWEA / WIND EUROPE

 • Organisationsanalyse

  Struktur, arbejdsgange, kommunikationsopgaver og -kanaler, indtægtskilder, formål, selvopfattelse

 • Medarbejdersurvey

  Generelle samt specifikke medarbejderinterviews for at få et fuldt billede af organisationens reelle og opfattede tilstand

 • Motivationsarbejde

  Positivitetsfremmende aktiviteter hvor medarbejdere bliver hørt og modtager ny inspiration og viden

 • Pilotprojekter

  Social media, nyhedsbrev og event pilot projekter for at få afdelinger til at arbejde sammen og så omstillingsparathed

 • Medarbejderaktivering

  Skærpet intern kommunikation, nye samarbejdsredskaber, lære at holde workshops til vidensgenerering, ny motivation

 • Organisationsforandring

  Omstrukturering af kontorer, sammenføring af teams, simplificering af ledelsen, kortere kommandoveje for hurtigere reaktionstid og øget medarbejderejerskab

Anna Bogdanova forretningsudvikling

ANNA BOGDANOVA

 • Workshop

  Interaktiv interview-form til granskning af brandets fundament og værdier

 • Forretningsgrundlag

  Udarbejdelse af virksomhedens samlede fundament og position

 • Opdatering af strategisk platform

  Udvikling af  brand, produktportefølje og medietilgang

 • Opdatering af digital platform

  Ny hjemmeside, digital strategi, udvikling af wiki

Antropologerne forretningsgrundlag

ANTROPOLOGERNE

 • Forretningsanalyse

  Strukturel gennemgang fra bunden; revenue, aktiviteter, produkter, organisation, kommunikation

 • Forretningsgrundlag

  Gennemgribende oversigt og rapport

 • Kommunikationsplatform

  Analoge og digitale kanaler, form og approach, digital vejledning

 • Workshops

  Brandanalytisk workshop; Hvem er vi?, Digitale redskaber til vidensdeling og research, Digitale arbejdsredskaber

Tidligere samarbejdspartnere