Digital strategi & social media

EWEA —> WIND EUROPE Digital strategi

EWEA / WIND EUROPE

 • DIGITAL ORGANISATIONSSTRATEGI

  Transformation til digitale arbejdsgange og udvikling af real time vidensdelingkanaler

 • DIGITAL MEDIESTRATEGI

  Medlemssite, nyhedsbreve, sociale medier mv.

 • WEBSITE REKONSTRUKTION

  Fokus på nyheds- og medlemsværdi

 • DIGITALE PILOT PROJEKTER

  Signalværdi udadtil, ejerskab indadtil

 • IMPLEMENTERINGSPLAN

Anna Bogdanova Digital strategi

ANNA BOGDANOVA

 • STRATEGISK RÅDGIVNING

  Optimering af digitalt salg og produktudvikling, minimering af live-tid for at give plads til fordybelse og bogskrivning

 • DIGITAL KOMMUNIKATIONSPLAN

  Strategi for maksimering af medlems-/følgerkommunikation

 • DIGITAL VIDENSMAKSIMERING

  Tumblr-site til Annas råd fra diverse medlemsfora for at skabe én samlet søgbar og delbar Wiki

 • Website

  Udvikling af ny sitestruktur og design

EWEA - WIND EUROPE Global Wind Day kampagne

EWEA – GLOBAL WIND DAY

 • KONCEPTUDVIKLING

   

 • KAMPAGNEPLANLÆGNING

   

 • KAMPAGNE GUIDE

   

 • INFOGRAFIK

Antropologerne digital strategi & social media

ANTROPOLOGERNE

 • Digital research & vidensdeling

  ab

 • Digitale arbejdsredskaber

  ab

 • Digital strategi

  ab

 • Social medie rådgivning

  ab

Santa Maria Tex Mex Antropologerne digital strategi & social media

SANTA MARIA TEX MEX

 • Digital strategi

  ab

 • Social media strategi

  ab

 • Kampagnesites

  ab

 • Digitale kampagner

  ab

Tidligere samarbejdspartnere